PRIVACYVERKLARING

Wij stellen u middels dit formulier op de hoogte van onze manier van verwerken en gebruiken van persoonsgegevens, en wat uw rechten zijn. Vanaf 25 mei 2018 gelden de nieuwe regels volgens de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die te herleiden zijn naar een natuurlijke persoon. (naam-adres-telefoonnummer-foto’s kamer van koophandel-nummer etc).

 

Wij, Frutec, hechten veel waarde aan het op een juiste wijze zorgvuldig te verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en onze leveranciers.

 

Welke persoonsgegevens bewaren wij?

Wij verzamelen en verwerken alleen gegevens die voor ons direct of indirect van belang zijn.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Naam-adres-telefoonnummer-emailadres
 • Kamer van Koophandelnummer
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Mails met bijlagen
 • Productie tekeningen
 • Foto’s
 • What’s app berichten

 

Deze gegevens hebben wij nodig om onze werkzaamheden te kunnen verrichten, en het voeren van financiële administratie.

 

Wij bewaren deze gegevens voor fiscale doeleinden 7 jaren en indien nodig (omdat deze later nog van toepassing kunnen zijn, bijvoorbeeld bij een herhaalorder) voor onbepaalde tijd, tenzij dat aangegeven wordt dat wij deze gegevens moeten wissen. Deze gegevens zijn inzichtelijk door o.a. de directie, en het kantoorpersoneel.

 

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Hoe gaan wij, Frutec, om met beveiliging vertrouwelijkheid en externe partijen?

 

Wij delen alleen persoonsgegevens met derden, indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichtingen, en wanneer wij een zwaarder gerechtvaardigd belang hebben dan uw privacybelang.

Wat ook voorkomt, is dat wij een opdracht of een gedeelte daarvan, wat niet binnen ons bedrijf past, uitbesteden bij een andere organisatie, deze organisatie krijgen slechts toegang tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. Met deze organisaties hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, hiervoor dragen wij verantwoordelijkheid.

 

Onze computers, en mobiele telefoons zijn beveiligd met een wachtwoord of fingerprints.

Ook staan onze computers onder toezicht van de systeembeheerder, en wordt er dagelijks een controle op eventuele virussen en datalekken gedaan.

 

Indien er ondanks onze zorgvuldigheid datalekken ontstaan zullen deze worden gemeld op de Website Autoriteit Persoonsgegevens, en ook zult u op de hoogte worden gesteld.

 

Frutec neemt de juiste beveiligingstoepassingen om te zorgen dat uw privacy gewaarborgd blijft. O.a. middels wachtwoorden, en afgesloten ruimtes.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op:

 • Informatie (dit kunt u vinden in deze privacyverklaring)
 • Inzage (u mag inzien welke persoonsgegevens van u worden verwerkt)
 • Correctie (na inzage mag u aangeven als u persoonsgegevens veranderd wilt zien, of verwijderd wilt hebben)
 • Verwijdering (u mag aangeven dat u wenst dat al uw persoonsgegevens bij ons worden gewist).

 

Wij maken geen gebruik van cookies, en bewaren geen IP adressen van bezoekers van onze website.

 

Klachten

Indien u klachten heeft over de werkwijze van Frutec, kunt u dat melden via onze mail: info@frutec.nl

 

Ook kunt u dat doen op de website autoriteit persoonsgegevens.